KegiatanServices

Pembinaan Siswa Berprestasi

Jayalah Pelajar Terbaik Tobasa

Hari ini kami genapkan bekalmu. Lewatilah semua ujian dengan percaya diri, hadapi setiap halangan dengan penuh daya juang. Percayalah usaha tidak menghianati hasil. Sempurnakanlah ikhtiar dengan doa, semoga rahmat dan keberkahan Yang Maha Kuasa menyertai kegigihan kalian. Tuhan bersama orang-orang yang Berani. Aamiin.

Show More
Close